logo

 

Turistička organizacija Herceg Novi je na tenderu za najpovoljnijeg ponuđača izabrala Fakultet za menadzment Herceg Novi za eksterne usluge Uključivanje djece na lokalnom nivou, a u
sklopu projekta WONDER-Child Friendly Destinations koji finansira Evropska Unija.

Jedna od aktivnosti projekta je uspostavljanje WONDER dječjih grupa i prikupljanje povratnih informacija u kojima djeca predlažu ideje za poboljšanje kvaliteta života u gradu.

Upitnici su izrađeni za djecu školskog uzrasta 10-14 godina. Fakultet za menadžment Herceg Novi je analizirao podatke iz 100 upitnika koji su podijeljeni djeci i sažeo sve informacije koje su djeca pružila. Takođe, shodno epidemiološkim mjerama, organizovali su fokus grupe sa djecom kako bi se prikupilo više podataka. Na osnovu inputa djece od fokus grupa i odgovora iz upitnika, fakultet je izradio konačni izvještaj o uključenosti djece na lokalnom nivou i isporučio Turističkoj organizaciji sva potrebna dokumenta.