logo

Parking info

NAPLATA PARKING-a

Parking u Herceg Novom karakteriše podjela na tri zone:

  • CRVENA ZONA
  • PLAVA ZONA
  • ŽUTA ZONA

Karakteriše ih razlika u cijeni parkiranja.

ZONA I – CRVENA ZONA

  • Nalazi se u ulicama centra Herceg Novog i Igala tj. ulicama u blizini pošta, banki odnosno najprometnijih lokacija. Parkiranje u crvenoj zoni nije vremenski graničeno, što znači da se korisnicima parkinga pruža mogućnost da parkiranje plaćaju onoliko sati koliko to žele. Plaćanje se obračunava po satu i vrši se slanjem SMS-a ili kupovinom kiosk karte.

ZONA II – ŽUTA ZONA

Obuhvata dijelove ulica rasterećenijeg saobraćaja, nije vremenski ograničeno, a plaćanje se obračunava po satu, slanjem SMS-a ili kupovinom kiosk karte. U ovoj zoni se može kupiti i dnevna karta koja važi cijeli dan, a koja se takođe može kupiti SMS-om ili na kiosku.

Naplata parkiranja vrši se svakog dana, osim nedjelje i to:

  • period od 01.06. – 01.10. u vremenu od 07:00 – 23:00h
  • period od 01.10 – 01.06. u vremenu od 07:00 – 21:00h

PLAĆANJE SMS-om

Potrebno je samo da se pošalje poruka sa oznakom i brojem registarske tablice automobila, bez razmaka i drugih specijalnih znakova (npr. HNAC752).

Poruka se može poslati sa svih trenutno aktivnih mreža mobilnih operatera u Crnoj Gori.

Zavisno od zone u kojoj se nalazite poruka sa gore pomenutim sadržajem se šalje na jedan od tri broja:

  • 14510 – ZONA CRVENA,
  • 14511 - ZONA PLAVA,
  • 14512 – ZONA ŽUTA,
  • 14513 – DNEVNA KARTA

Po slanju ispravne poruke dobićete povratno obavještenje o uspješno izvršenoj uplati i kupljenoj karti putem SMS poruke u kojoj se nalazi posebno generisan broj karte za unijetu registarsku oznaku vozila, zonu, kao i vrijeme do kada uplaćeni parking važi.

Ako sistem iz bilo kog razloga nije u funkciji, te nakon slanja poruke nema nikakvog odgovora ili SMS-om dobijete informaciju da sistem ne radi, obavezni ste da plaćanje usluge izvršite na drugi način.

Ukoliko u registraciji Vašeg vozila postoje dijakritički karakteri (Č,Š,Ć,Đ,Ž), a Vaš mobilni ne posjeduje iste znakove na tastaturi, preporučujemo da parking platite kupovinom kiosk karte.

ZONA I - SMS 14510 (ZONA CRVENA)

SMS NAPLATA PARKIRANJA

PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje)

 

period od 01.10 – 01.06. u vremenu od 07:00 – 21:00h

0,60€ / 1h (vremensko ograničenje 2 časa)

SMS NA BROJ 14510

(npr. HNAC752)

ZONA I - SMS 14511 (ZONA PLAVA)

SMS NAPLATA PARKIRANJA

PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje)

period od 01.10 – 01.06. u vremenu od 07:00 – 21:00h

0,60€ / 1h (bez vremenskog ograničenja)

SMS NA BROJ 14511

(npr. HNAC752)

ZONA II - SMS 14512 (ZONA ŽUTA)

SMS NAPLATA PARKIRANJA

PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje)

 

period od 01.10 – 01.06. u vremenu od 07:00 – 21:00h

0,40€ / 1h bez ograničenja

SMS na broj 14512

(npr. HNAC752)

DNEVNA KARTA - SMS 14513

SMS NAPLATA PARKIRANJA

PONEDELJAK – SUBOTA (nedeljom se ne naplaćuje)

 

period od 01.10 – 01.06. u vremenu od 07:00 – 21:00h

4,00€ / 1 dan

SMS na broj 14513

(npr. HNAC752)

PARKING KARTA

Parking karte se mogu kupiti na kioscima i ostalim prodajnim objektima duž ulica sa parkinzima, a koji imaju vidno istaknuto obavještenje o prodaji. Na poleđini karte se nalazi uputstvo za upotrebu.

parking karte hn 1024x768

PRETPLATNA KARTA

Povlašćenu pretplatnu parking kartu mogu ostvariti stanari ulica usmjerenih na ulicu režima naplate ili pravna lica čiji se objekti nalaze u ulici režima naplate. Mikrozone se odnose na povlašćene parking karte za stanare ulica naplate parkinga ili na pravna lica istih.

Na zvaničnom sajtu Parking servisa HN http://www.parkinghn.me/ pronaći ćete sve detaljnije informacije.