Park prirode Orjen

header-image

Park prirode se nalazi na jugozapadu Crne Gore, u zaleđu Herceg Novog, na planini Orjen. Na zapadu se naslanja na državnu granicu sa Hrvatskom, a na sjeverozapadu i sjeveru, na granicu sa BiH (RS). Uz susjedni Lovćen, Orjen formira izraziti planinski prsten oko Boke Kotorske, jednog od najljepših zaliva svijeta.

Još od doba SFRJ pa na dalje, postojale su brojne inicijative usmjerene na zaštitu i valorizaciju jedinstvene prirode ove kraške planine pune zanimljivosti, da bi konačno Park prirode „Orjen“ započeo sa radom  2018. godine. Status je stekao zahvaljujući prvenstveno brojnim biljnim endemičnim vrstama, među kojima dominira munika.

Masiv Orjena veoma je neobičan, pun surove ljepote. Na njemu nećemo vidjeti pejzaže alpskog tipa, lednike, špicaste vrhove, jezera i plahovite potoke. Ne, centralni dio Orjena je pun kamenih platoa, raspucalih stijena i dubokih jama. Zanimljivo je da planinu, uz sivilo krečnjaka, ispunjava i zelena boja gustih šuma. Zahvaljujući velikoj količini i snjegova i kiša hladne polovine godine, a uprkos površinskoj bezvodnosti, područje odgovara rastu šuma. Nekada ograničene intezivnim korišćenjem svakog kutka za ljetnje stočarenje i poljoprivredu, šume već pola vijeka ponovo uzimaju maha. Najzastupljenije su bukve, dok centralni greben krasi endemična vrsta bora-munika, po kojoj je ova planina poznata i van stručnih krugova. Munika uspijeva na krečnjačkim terenima, ekstremno nepovoljnim za ostalu vegetaciju, a rastući sporo, ali ustrajno, na Orjenu pojedini primjerci dostižu starost od čak 650 godina! Duboko ispod pojasa munike, po rubnim dijelovima planine, rasprostiru se i značajne travnate površine, iznikle na ledonodopskim glečerskim nanosima. Ti dijelovi Orjena su najviše korišćeni u ekonomici podorjenskih sela za stočarenje, te je na taj način vremenom formiran posebni eko-sistem, utemeljen na sadejstvu prirode i čovjeka.

Osim po živom svijetu, Orjen je zanimlji po svom krečnjačkom carstvu, kako nadzemnom, tako i podzemnom. Među lokalitetima geo-nasljeđa dominira Subra (1679 m), formirana na krupnim slojevitim plohama krečnjaka, razdijeljenim bezbrojnim pukotinama i jamama, te Ljuti krš na samom ulazu u Park prirode, koji liči na zatalasano more prepuno najfantastičnijih mikro-oblika reljefa.

Kulturna baština Orjena čuva vrijedne materijalne ostatke još od eneolita, u kojem je datirana pećina Vranjaj. Rubni dijelovi, pogodniji za život, posjeduju veću gustinu arheoloških lokaliteta, ilirske gomile i utvrđenja, ali tragove povremenog boravka ljudi viđamo i na samim vrhovima, gdje su pronalaženi ostaci keramičkih posuda. Ipak, najvidljiviji materijalni ostaci vezuju se za novije doba i masovno korišćenje planine za ljetni uzdig stoke i poljoprivredu. To su kamene kolibe, terasaste njive i u suvomeđi ograđeni dolovi. Od pojedinačnih objekata ističe se nekadašnja vjetenjača, Vjetreni mlin, kao i bistjerna Gaja Murišića na Žukovici, poznata po kamenoj kupoli izvedenoj u tehnici na suvo. Tu su i ostaci nekadašnjih ljetnih stanova u Vučjem dolu, na Poljicama, Kamenskoj i Ubaljskoj planini. Poseban pečat graditeljskoj baštini ostavilo je austrougarsko razdoblje, kada Orjen dobija kamene pješačke puteve, a odmah zatim i prve kolske saobraćajnice, još uvijek funkcionalne objekte koji danas predstavljaju muzeje graditeljske tehnike pod otvorenim nebom. U tom pogledu posebno je zanimljiv gornji dio vojno-strategijskog puta Vrbanj-Orjensko sedlo.

Park prirode posjeduje gustu mrežu markiranih staza, od onih za lagane šetnje, pa sve do onih koji predstavljaju izazov i za iskusne planinara. Ipak, Orjen nije stvoren za ljude navikle da na lak i brz način dolaze do planinske ljepote. Ovdje vlada skrivena ljepota, ljepota za koju se vrijedi pomučiti i izboriti, pa obići mjesta kakva su jame-sniježnice, pećine gorskih hajduka, austrougarske vojne položaje, stare pastirske stanove… Među najatraktivnijima, ali ne i među težima, je staza za Veliki kabao (1894 m), najvišu tačku Orjena, primorskih Dinarida i cjelokupnog priobalja, s obje strane Jadrana. Izvedena je za lagodniji izlazak austrougarskog prestolonasljednika, princa Rudolfa Habzburga i predstavlja najstariju namjenski rađenu planinarsku stazu u Crnoj Gori. Za ljubitelje pješačenja od Vrbanja vode staze do bistjerne Murišića na Žukovici, Sniježne jame ispod monumentalnog Subrinog amfiteatra (najzanimljivijeg detalja primorskih Dinarida), te katuna Vučji do, Poljice i Kamenska ravan.

Osim kroz pješačenje i planinarenje, Park se može obići i kroz planinski biciklizam, koristeći one istorijske, austrougarske kolske puteve, ili danasnje makadamske puteve koji vode  praktično do svih nekadašnjih orjenskih katuna.

Na Orjenu je takođe moguće praktikovati i mnoge druge aktivnosti koje su u skladu sa očuvanjem prirode, kao što su posmatranje ptica, planinsko trčanje, paraglajding, alpinizam, speleologija, a na Vrbanju se nalazi i jedan od najopremljenijih i najsavremenijih avanturističkih parkova u regionu, prava poslastica za ljubitelje adrenalina!

Park prirode „Orjen“ povezan je magistralnim putem Herceg Novi-Trebinje, tako da sa odvajanja sa Jadranske magistrale na obali mora, pa do ulaska u Park ima samo dvadesetak minuta vožnje automobilom, odnosno manje od 2 sata pješačenja markiranom stazom iz centra Herceg Novog. Za dolazak sa većih udaljenosti na raspolaganju su obližnji aerodromi Tivat i Podgorica (CG), odnosno Ćilipi (HR).

 

ENG: https://orjen.me/wp-content/uploads/2021/08/Park-prirode-Orjen-bro%C5%A1ura-ponuda-ENG.pdf

MNE: https://orjen.me/wp-content/uploads/2021/08/Park-prirode-Orjen-bro%C5%A1ura-ponuda-MNE.pdf

 

Agencija za razvoj i zaštitu Orjena D.O.O. Herceg Novi se, između ostalih akrivnosti bavljenja zaštitom i upravljanjem Parka prirode Orjen, bavi organizacijom turističkih planinarsko rekreativnih tura uz pratnju obučenih planinskih vodiča.

U ponudi imamo 7 osmišljenih planinarsko rekreativnih tura prilagođenih za sve, bez polnih i starosnih ograničenja:

  1. Blago iz srcaOrjena 30  – Planinarsko rekreativna tura + Gastro po želji najmanje 3 osobe minimun x 25 € 

Link za opširniji opis ture

  1. Carev put 35 – Istorisko planinarska tura + Gastro po želji 3 osobe minimun x 25  

Link za opširniji opis ture 

  1. Hercegnovski vremeplov 20 – Istoriska tura + Gastro po želji 3 osobe minimun x 25 

Link za opširniji opis ture

  1. Selo Žlijebi 20 – Rekreativno edukativna tura  + Gastro po želji 3 osobe minimum 25 € 

Link za opširniji opis ture 

  1. Stazom zdravlja – Rekreativno edukativna tura + Gastro po želji

Staza u reonu sela Vrbanj dužine 8,4 km sa ukupnim visinskim usponom od 150 m prilagođeno najširoj grupi turista svih generacija sa osnovnom kondicijum  turista koji žele da osjete aktivnost u prirodi. Kroz turu upoznajemo turiste sa kulturno istoriskim nasljeđem, kao i prirodnim bogatstvima Orjena. Tura je pogodna za rekreaciju sportista - 30 € + Gastro po želji 3 osobe minimum 25 € 

  1. MTB tura "Carev Put" – 30 €+ 12 € iznajmljivanje bicikla + Gastro po želji 3 osobe  minimum 25 

Ova tura podrazumjeva iznajmljivanje bicikala u našem informativno edukativnom centru i odlazak sa obučenim ciklo vodičem na Orjensko sedlo 1610 m, makadamskim putem koji je rađen za vrijeme ausrougarske monarhije. Na toj visini tokom ljeta vladaju idealni mikroklimatski uslovi koji dozvoljavaju puno uživanje u aktivnostima pod otvorenim nebom. Predstavićemo vam bućanje, staru, tipično meditaransku igru za dokolicu i opuštanje, provesti šetnjom kroz svojevrsni muzej tehnologije na otvorenom (gradiliše puta starog više od jednog vijeka), zatim ćemo obići obližnju jamu-sniježnicu, pristupačni speleološki objekat koji obično čuva snijeg do pred kraj ljeta, pa u tom razdoblju imamo mogućnost da vam pripremimo na licu mjesta jedinstvene osvježavajuće napitke, koktel „Orjen“ i „Prinčev sladoled“. Osim Orjenskog sedla, tu su i usputna svratišta sa atraktivnim vidikovcima, ali i istorijskom pričom iz vremena gradnje puta kroz surovu prirodu Orjena, koja je na taj način preobražena u neobični kulturni pejzaž. 

  1. MTB tura "Orjenski ljetni stanovi (katuni)" – 20  + 12 € iznajmljivanje bicikla + Gastro po želji 3 osobe  minimum 25 

Gosti sa vodičem preuzimaju MTB bicikla kod Centrale naše Agencije na Vrbanju. MTB tura se izvodi unutar Parka prirode „Orjen“. Kroz dvosatnu kombinaciju vožnje MTB bicikla i pješačenja, upoznaćemo vas sa zanimljivostima kulturnog pejzaža, nastalog kroz vjekovno sadejstvo čovjeka i prirode i nekadašnjem načinu života u kršu. Panoramsku turu izvodimo makadamskim putem do Orjenskog ljetnjeg stana (katuna) Vučiji do. Nakon toga bi uslijedio kratak povratak do vode Žukovica gdje bi se na kratko ostavila bicikla. Gosti bi „Stazom zdravlja“ nastavljani do ljetnjeg stana Žukovica gdje bi uslijedio obilazak Gajove bistjerne rađena specificnim gradirelskim umjećem majstora toga vremena, uz nezaboravan pogled na Subrin amfiteatar, fantastičnu formaciju geo-nasljeđa, 300 metara visoku liticu, lokalitet koji slovi za najzanimljiviji detalj Primorskih Dinarida.

 

Pored ovih već osmišljenih tura u ponudi možemo da kreiramo ture po želji gosta, obzirom da se na teritoriji našeg parka prirode nalaze najviši vrh na cijeloj obali Jadranskog mora Veliki kabao 1894 m kao i najljepši detalj primorskih Dinarida, Subrin amfiteatar. Realizacija ovih tura se izvodi poludnevnim 4 sata 40 € ili cjelodnevnim 8 sati 80 € iznajmljivanjem obučenog planinskog i ciklo vodiča u zavisnosti od procijene istog koliko će tura vremenski trajati.

U sve ture moguće uklučii i snack užinu sa domaćim proizvodima koje nosi vodič i nude se na samoj turi a cijena je 10  po osobi

Ture se izvode tako što se gosti dovoze vozilom Agencije za razvoj i zaštitu Orjena D.O.O. Herceg Novi do polazne tačke gdje je tura planirana da započne (najčešće Informativno edukativni centar Agencije za razvoj i zaštitu Orjena D.O.O. Herceg Novi na Vrbanju)  i istim se vraćaju odakle su preuzeti.

Dodatak svim turama može biti i gastro i snack ponuda sa specifičnim lokalnim organskim  specijalitetima i vinom koje se toči iz stijene.

 

 

Adresa: Njegoševa 46 Herceg Novi Crna Gora

Telefon: +382 31 321 600

Emailparkprirodeorjen@gmail.com

Websitehttps://orjen.me/

Anketa

anketa