Evropska Unija finansira još jedan projekat Turističke organizacije Herceg Novi

calendar

29.04.2024

Evropska Unija finansira još jedan projekat Turističke organizacije Herceg Novi

Projekat SUSTOUR - "Sustainable tourism for local development", na kome je Turistička organizacija Herceg-Novi projektni partner, prijavljen na 1. poziv u okviru programa Interreg VI-A IPA Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2021 – 2027 u avgustu 2023. godine, odobren je za finansiranje.

Vodeći partner je Grad Drniš (Hrvatska) a ostali, osim Turističke organizacije su, Šibensko-kninska županija (Hrvatska) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa županije Zapadnohercegovačke sa sjedištem u Širokom Brijegu (Bosna i Hercegovina).

Ukupni budzet projekta je 1.989.646,70 EUR-a, a Turističkoj organizaciji pripada 395 514,00 EUR-a.

Odobreno je sufinansiranje od 85%.

Projekt ima za cilj unapređenje održivog ekonomskog razvoja, socijalne uključenosti i inovacija kroz promociju kulturne baštine i različitih turističkih aktivnosti u jadranskom zaleđu. Planira se uspostavljanje registra baštine, valorizacije baštine i mapiranje materijalne i nematerijalne baštine u ciljanom prekograničnom području.

Takođe, predviđena je uspostava nove infrastrukture za posjetioce u Drnišu i Herceg Novom te organizovanje autentičnih agroturističkih i kulturnih događaja za posjetioce uz niz edukativnih radionica za sektor turizma iz ciljanog prekograničnog područja. Turistička organizacija će kroz ovaj projekat realizovati aktivnosti usmjerene ka revitalizaciji kulturne baštine – kao što je sprovođenje restauratorskih radova i opremanje Forte Mare na osnovu konzervatorskog projekta, izrada tehničke dokumentacije za opremanje Zapadne kule, te priprema dokumentacije za izradu replike Osnivačke povelje grada.

Takođe, planirana je organizacija Sajma domaće trpeze na Kamenom kao dijela većeg, regionalnog ruralnog festivala, nabavka (izrada) sklopivih stolova za Sajam, izrada „uniformi“ sa vezom za učesnice Sajma, aktivnosti na području Parka prirode Orjen te edukativne radionice i promocija.

O programu više informacija na linku: https://interreg-hr-ba-me.eu/approval-of-twenty-four.../...